[Trans][ĐM] Trọng sinh chi thúc thúc nan đương – Chương 1

Chương 1: Người chết, ta bồi táng (chôn cùng)

 

Lần đầu tiên Dương Quang gặp Dương Hi Ngôn là vào năm hắn hai mươi tuổi.
Nếu không phải người cần gặp là người thân của hắn, hắn cũng sẽ không đích thân tới đó, cũng sẽ không gặp bé Dương Hi Ngôn bị một đám trẻ con bắt nạt, kẹt trên cành cây, lên không được, xuống cũng chẳng xong.Read More »

Advertisements