[Trans][ĐM] Sử hướng lê minh – Chương 13

Edit: Michyo

Chương 13: Lần đầu tới Trác Nhã tinh

 

Vào lúc nguyên soái Francois tiến cung, uyển chuyển từ chối ý tốt của hoàng đế bệ hạ thì trung tướng Arthur của chúng ta đang trên phi thuyền vũ trụ đi tới Trác Nhã tinh. Ba ngày sau, phi thuyền đáp xuống Trác Nhã tinh một cách thuận lợi.

Thay thế thân phận của sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường quân đội Tạ Luân – Arthur Phùng Brigde, với tấm thư mời tham dự cuộc thi tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia, chuyến đi của Arthur thuận buồm xuôi gió, ngay cả quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Trác Nhã tinh, y cũng vượt qua một cách dễ dàng. Thái độ những người ở nơi kiểm tra cực kỳ lễ phép, chỉ kiểm tra thẻ chứng minh thân phận và hành lý của y một cách qua loa, không hề làm khó dễ y.Read More »

Advertisements