[Trans][ĐM] Sử hướng lê minh – Chương 10

Edit: Michyo
Beta: Tịch

Chương 10: Giả danh người khác

Phil bị bắt nhiều ngày như thế, thể xác và tinh thần đều tổn thương, đã muốn trở về từ sớm, nhưng nghĩ tới chuyện sắp phải chia xa với Arthur, cậu nhóc lại không nỡ, vừa đi vừa hỏi:

– Anh Arthur, còn anh thì sao? Anh muốn đi đâu vậy?

-Tôi hả? Tôi muốn đi Trác Nhã Tinh.Read More »

Advertisements